Roger Johansson

Född 1953 i Kiruna. Treårig naturvetenskaplig linje 1972.

Socialhögskolan i Stockholm, förvaltningslinjen 1977. Statskunskap, ekonomi.

Försvarsstaben (numera högkvarteret) 1977, Albert Bonniers förlag 1984, Trygghetsrådet SAF-PTK 1986, SwedeGas AB 1988, vvd Riksförbundet Energileverantörerna (sedermera Svensk Energi, nu Energiföretagen Sverige) 1991, vd Karlskoga Energi & Miljö AB 1996, vd Fortum Energi A/S 2000, vd Uddevalla Energi AB 2003. Hybridpensionär 2015.

Löjtnant i signaltruppernas reserv 1976, kapten 1982, major 1986, major i flygvapnets reserv 1988. Entledigad på egen begäran på 64-årsdagen den 15 februari 2017.

Krigsplacerad pluton- och kompanichef i signaltrupperna, avdelningschef milostaben Nedre Norrland, sektionschef högkvarteret. Krigsplacering upphörde 2000.

Förbundsordförande för Svenska Armens och Flygvapnets Reservofficersförbund 1986 - 1992.

Styrelseordförande i Booforsen Fastighets AB i Karlskoga 1997 - 2007.

Ledamot av styrelsen för Svensk Energi och regionordförande väst 2005 - 2012.

Ledamot (L) av kommunfullmäktige i Uddevalla 2014 - 2022.

Förste vice ordförande (L) i samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla 1 januari 2019, olagligt avsatt 3 juli 2020. Återinsatt 8 december 2021 efter att kommunfullmäktiges olagliga beslut upphävts av förvaltningsrätten i Göteborg.

Ordförande i direktionen för Gustafsbergsstiftelsen.


Ordförande i Uddevalla Lastbilcentral med dotterbolag.

Ordförande i kontorsstyrelsen Handelsbanken i Uddevalla 2003 till och med 2020.

Förbundsordförande i Bohuslän-Dals försvarsutbildningsförbund.

Ordförande i valberedningen i Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

Ordförande i Källvikensstiftelsen.

Ordförande i Uddevalla stadsmusikkår 2010 - 2017.

Ordförande i HSB Norra Bohuslän.

Ordförande i HSB Stiftelse Jakobsberg.

Ledamot av hyresnämnden i Göteborg.

Storlogemedlem i Odd Fellow-orden.

ExÖvermästare i Odd Fellowlogen nr 37 Pontus Wikner i Uddevalla.

ExHuvudpatriark i Odd Fellowlägret nr 21 Västerled. 

Ordförande i SPF Seniorerna Viken i Uddevalla 2018 - 2022.

Medlem i Uddevalla Byfjorden rotaryklubb (president 2007 - 2008).

Preses i Hagbardakademien.

Ordförande i bostadsrättsföreningen Kronolotsen i Uddevalla.