Energidirektörens emeritus tankeförsök

En kommunpolitiker i Lysekil, som något mindre välbetänkt vägrar att lämna ut en kommunal bolagsdirektörs anställningsvillkor (kommer att förlora i förvaltningsrätten), tas av Bohusläningens ledarredaktör till intäkt för att kommunala bolag är olämpliga.


Ledaren är ett imponerande aktstycke i fria intellektuella associationer som börjar med ett mindre lyckat beslut av en kommunpolitiker, mellanlandar bland annat i kritik av mångmiljonförluster i äventyrliga bolagsaffärer i största allmänhet och slutar med att torgföra misstankar om lagtrots hos styrelser och verkställande direktörer.


Det vore en överdrift att hävda att ledaren övertygar. Till saken hör att om kommuner vill bedriva vissa verksamheter, som t ex energi, måste bolagsformen väljas av legala skäl. Alternativet är att överlåta verksamheten. Vattenfall, Fortum eller E.On framstår inte självklart som något att längta efter för de flesta.

 
Är det Bohusläningens mening att kommunerna inte skall äga energibolag? Vem skall då göra det?

3. apr, 2013