Energidirektörens emeritus tankeförsök

Företag genererar vinster från verksamheter, som i många fall finansieras med skattemedel.

Vinster i manliga företag är fint. Vinster i kvinnliga företag är fult. De förra bygger välfärd, de senare raserar den. Den socialdemokratiska partikongressen har gett det feministiska partiet ett nytt ansikte, finfeminismens.

Kanske är det meningen att man inte ska tro på allt vad partikongressen säger? Inte de hundratusentals medborgare som själva valt barnens skola eller sin äldrevård och, viktigast av allt, absolut inte i september 2014?

7. apr, 2013