Energidirektörens emeritus tankeförsök

Lokaltidningens rapporter om de ekonomiska problem, som fotbollsklubben i den södra kommundelen har, föranleder kritik.

Ett kommunalråd hävdar att min (ironiska)  hypotes att sportklubbens ekonomiska problem är orsakade av att lokaltidningen redovisat dem och inte finns i verkligheten, undergräver förtroendet för mitt uppdrag som ordförande i Destination Uddevalla.


Klubbens fans kritiserar mig för att inte förstå fotboll. De har rätt. Vad det har att göra med att styrelsemedlemmar1 i fotbollsklubben hotar sportchefen på lokaltidningen eller för mitt uppdrag som ordförande i Destination Uddevalla får de som kan fotboll förklara för mig.

27. apr, 2013