Energidirektörens emeritus tankeförsök

Nu är det dags igen. Lärarfackets i Uddevalla ordförande anklagar det kommunalråd som är ordförande för barn- och utbildningsnämnden för att ha kränkt en hel yrkeskår. Medlemmarna gråter, är förtvivlade och nedbrutna.


Orsak? Kommunalrådet uttryckte på facebook sitt gillande av en krönika i Aftonbladet av Johan Hakelius. Det är alltså inte proffstyckaren Hakelii krönika som åstadkommit denna kollektiva kränkning. Det är att ansvarig kommunalpolitiker har läst den och tydligen gillar att det blir debatt om barnomsorgsformerna.


Det krävs inte mycket för att bli kränkt. I synnerhet inte om man tillhör den yrkeskår som har de lägsta intagningskraven till högskolan. Återstår för lärarkåren att visa framgångsrika resultat av sina arbetsinsatser.

11. maj, 2013