Energidirektörens emeritus tankeförsök

Allt går i besparingens tider, utom möjligen kommunalskatten i Uddevalla. Rykten gör gällande att man avser att minska antalet blåsmusiklärare på kulturskolan, både för att spara och för att flytta resurser till andra, mer populära instrument.


Kulturskolan i Uddevalla har interna konflikter. Illasinnade rykten gör gällande att besparingskraven utnyttjas i dessa. Detta kan rimligen inte vara sant.


Marknadskrafter i all ära, men kulturskolan har ett stort ansvar. Uppmuntra musikintresset och utbilda musiker, inte enbart för de populäraste instrumenten som keyboard, utan även till blås- och stråkinstrumenten. Utan dem dör musiklivet i staden.

18. maj, 2013