Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kristdemokraterna är obotliga optimister. I Matteusevangelitet 6:34 finns tröst. "Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga." Med 2,7 procents väljarstöd i senaste Sifo är det den synen på morgondagen som kan rekommenderas. 

20. maj, 2013