Energidirektörens emeritus tankeförsök

Hemtjänstens bilar sätts i brand och poliser utsätts för stenkastning. Detta sker i Lysekil. Väntar nu på Aftonbladets förutsägbara analys.


Upploppen i Lysekil beror på regeringen Reinfeldts misskötsel av Stockholms förorter (fast Stockholms stad satsar mer på förorterna än på innerstaden), regeringen Reineldts ansvar för medborgares dåliga sexliv (orsakssambandet inte helt klarlagt) och nu regeringen Reinfeldts bristande engagemang för ungdomarna i Lysekil.


Gänget av vandaliserande ligister i Lysekil är naturligtvis oskyldigt. 

26. maj, 2013