Energidirektörens emeritus tankeförsök

Släng inte ut barnet med badvattnet och uppfinn inte hjulet på nytt. Två ordspråk som intill nu knappast beskrivit händelser som någon upplevt.

Nu har det dock hänt. Arméinspektör Anders Brännström och f d generaldirektören Björn Körlof beskriver på försvarsutbildarnas riksstämma vad som nu pågår efter den s k strategiska timeouten. Det vi kunde under det kalla kriget har vi systematiskt glömt. Nu påbörjas kompetensuppbyggnad på nytt.

Det var nog snarare en strategisk blackout Sverige gick in i.

2. jun, 2013