Energidirektörens emeritus tankeförsök

Några miljöpartister motiverar i lokaltidningen varför de vill höja kommunalskatten. Satsningen på cykelbanor och ekologisk mat i skolan kräver att politikerna skall få ta ännu mer av medborgarnas pengar.

 
Höjs inte skatten hotar neddragningar i barnomsorg och utbildning. Det har tydligen aldrig föresvävat dessa miljöpartister, i likhet med stora delar av majoriteten, att det skulle kunna vara möjligt att hushålla med skattemedel.

 
I valet mellan att avstå från ekologiska morötter eller barnomsorg prioriterar miljöpartiet att behålla morötterna. Tryggt att veta för oss som ska betala.

4. jun, 2013