Energidirektörens emeritus tankeförsök

Officerare fostrade under det kalla kriget. Det är förmodligen förklaringen till den kritiska syn på försvarets uppgifter och förmåga som många av oss har. Allt har dock inte blivit färre.

 
När vi på 1980-talet mönstrade 850 000 personer i krigsorganisationen hade vi 27 generaler och amiraler. Nu, när vi har kanske har ett par tiotusen, har vi dock 42 generaler och amiraler, en klar kvalitetshöjning.


Förargligt bara att det enda artilleriregementet inte har några kanoner.


(Detta inlägg skrivet klockan 1921, således klart efter normalkontorsarbetstid.)

25. jun, 2013