Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sverige har brist på myndigheter. Det konstaterar (FP), (C) och (KD) i en utredning och föreslår att det bildas ett ny myndighet, Arbetsförmedlingsinspektionen, med uppgift att granska arbetsförmedlingens arbetsförmedlingsförmåga.


Statsförvaltningen har svårigheter att redovisa hur många myndigheter Sverige har. Därför kanske en myndighet, Verket för statsverkets myndigheters uppräknande, borde inrättas?


(Även detta inlägg skrivet på behörigt avstånd från normalkontorsarbetstid.) 

25. jun, 2013