Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bohusläningens ledare kommenterar gubbdominansen i Uddevallas kommunala bolagsstyrelser. Den frågan råder partierna över.

Minst lika viktig som jämställda styrelser är nog sammansättningen av företagsledningarna, i vissa avseenden kanske till och med viktigare. Dessutom innebär arbetsuppgifterna en viktig erfarenhet för till exempel styrelseuppdrag.

Uddevalla Energis (med dotterbolag) ledningsgrupp består av sex personer utöver verkställande direktören. Tre av dem, fjärrväme-, marknads- och ekonomichefen, är kvinnor. Elnäts-, energiproduktions- och it-/stadsnätschefen är män. Åldersspridningen är 45 till 60 år (jag äldst).

Mycket mer jämställt kan det knappast bli. Om även vd är kvinna torde det ju bli som nu, fast tvärtom. En lösning kunde vara att utöka ledningsgruppen med en person, men verksamheten motiverar inte det, vilket nog måste väga tungt.

27. jul, 2013