Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vattenfalls äventyr i Europa engagerar. Förra näringsministern Maud Olofsson, som behändigt nog avgått, förefaller lämplig att göras ansvarig. "Medlemmarna i de efterklokas klubb ökar", konstaterar hon från Västerbotten, långt från Rosenbad.


De samtidsklokas klubb föll i glömska. Den hade många medlemmar, som efterhand insåg att det var meningslöst att argumentera mot Vattenfalls ledning. "Vad var det vi sa?" är i dessa tider förargliga, men inte ointressanta, uttalanden.


Socialdemokraternas partiledning markerar i Dagens Industri att Vattenfall skall förbli i gemensam ägo. Som värdekonservativ sympatiserar jag med uppfattningen.


Det som oroar är att socialdemokraterna efterlyser en professionell utvärdering av Vattenfalls förslag till åtgärder i rådande krisläge. Om socialdemokraterna anser att Vattenfall inte har en professionell ledning, vad har det då? 

1. aug, 2013