Energidirektörens emeritus tankeförsök

När kartan och täckningen inte överensstämmer, gäller kartan. Det förefaller vara mobiltelefonoperatörernas affärsmodell, vilket föga överraskande irriterar kunderna. Jag känner igen principen från min militära utbildning, fast då gällde det kartan och terrängen.


Den lovprisade offentliga upphandlingen ledde för några år sedan till att Uddevalla kommunkoncern fick ett ekonomiskt mycket fördelaktigt avtal med Tele 2. Mobilsamtalskostnaderna sänktes rejält. Verkligheten visade sig vara ännu bättre. Då täckning saknas i stora delar av verksamhetsområdet går det inte att ringa, vilket ju medför ännu lägre samtalskostnader.

2. aug, 2013