Energidirektörens emeritus tankeförsök

En företrädare för det parti, som jag varit medlem i sedan 1972, beskyller mig för sexistigt språkbruk. För ett ögonblick trodde jag att jag talade med en vänsterföreträdare. Trianguleringen når nya höjder.

21. aug, 2013