Energidirektörens emeritus tankeförsök

Papperstidningarna har problem. Allt färre prenumeranter, stigande tryck- och distributionskostnader samt minskande annonsintäkter gör ekonomin allt mer ansträngd.


Besparingar leder till redaktionell utarmning. Bohusläningen är inget undantag. Dock har den lyckats samla sig till att rapportera om Uddevalla Solid Sound på sex sidor i dagens tidning (stora bilder, men ändå).

 
Sommarens publikmässigt största evenemang, Uddevallakalaset, med över 20 000 besökare, uppmärksammades med en notis om att något metalicband inte deltog. Tidningen toppade med bräkande får och en åsnetransport.


Och så ledarredaktionen...

31. aug, 2013