Energidirektörens emeritus tankeförsök

Planerna för bostäder i Folkets Park har presenterats. Reaktionerna, återgivna i lokalpressen, är de förväntade.


"Ett lyft för centrum", säger den positive. "Tråkiga hus", säger den som vet bättre.


Den allvarligaste invändningen mot byggplanerna är dock fördelningspolitisk. "Gynnar bara de välbärgade människorna". Om inte alla har möjlighet att bo i nyproducerade bostäder i centrum skall ingen få det, blir slutsatsen. Det är tydligen så man bidrar till en levande stadskärna.


Den kända erfarenheten bekräftas. I Uddevalla är 50 procent för och 51 procent emot.

1. sep, 2013