Energidirektörens emeritus tankeförsök

En fjäder i hatten för regeringen. President Obamas besök i Sverige är en markering av de goda relationerna mellan USA och Sverige.


Intressant att notera är att när säkerhetspolitiska frågor skall dryftas vid kvällens middag sker det i närvaro av statsministrarna från USA:s allierade Danmark och Norge samt Finlands president. Obama har låtit förstå att han önskar sina allierade på plats och då måste ju även republikens president inbjudas.


Moderaternas beröringsångest med NATO, ivrigt påhejad av socialdemokraterna som ogärna vill påminnas om sin tidigare undfallenhet mot Sovjetunionen, har medfört sju år av missade chanser.


Sveriges NATO-syn är den omvända musketörsdoktrinens; Alla för oss, vi för ingen.

4. sep, 2013