Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ryssland uppträder objudet med ett tungt kanonbestyckat signalspaningsfartyg väster (!) om Gotland under pågående militärövning med svenskt deltagande. Rysk militär närvaro i denna form har inte förekommit på decennier.


Socialdemokraterna uttrycker oro över tilltagande rysk nationalism och militär upprustning. Försvarsministern (M) vill inte säga om hon är oroad eller inte. Förtroendeingivande förvisso. Den välkända strutsdoktrinen återanvänds. Genom att stoppa huvudet i sanden ser man inte problemet - och då finns det ju inte.

22. sep, 2013