Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kors i taket! Bohusläningens ledarredaktion medger att den kan ha lagt ord i munnen på kommunalrådet Essam El-Naggar (FP) och beklagar detta. Så nära en redaktionell sensation man kan komma.


Fast ändå inte. Efter en lång utläggning om hur isolerad El-Naggar är i sin syn på situationen i Egypten, demokratiunderskottet, redaktionens egen egyptologiska kompetens och övergrepp på journalister smygs beklagandet in.

 
Redaktionen uppmanar insändarskribenter att skriva kort. Om samma princip gällt redaktionen själv och den dessutom rakryggat stått för sina misstag hade några rader räckt. Förslagsvis "Bohusläningen har felaktigt lag ord i munnen på Essam El-Naggar, vilket medfört att El-Naggar utsatts för kritik. Det ber vi om ursäkt för."


För tydlighetens skull - självklart ska El-Naggars, i likhet med andras, uppfattning kunna granskas. Det är inte det saken handlar om.

25. sep, 2013