Energidirektörens emeritus tankeförsök

En ung och oerfaren handläggare vid miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla är Svea Rikes lag, hävdar Bohusläningen. Den förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen, som har att förvalta ett stort byggnadsbestånd, åläggs att omedelbart stänga av vattnet utan hänsyn till hyresgästerna.


En orimligt föreläggande, i synnerhet som det sker endast några veckor innan kommunalt vatten ansluts. Det är ännu ett exempel på brist på verklighetsförankring i den kommunala myndighetsutövningen.


Bohusläningens åsikt att närmast totalitär myndighetsutövning skall efterlevas oavsett konsekvenser är skrämmande. Under den tid jag tjänstgjorde i försvarsmakten hade jag en chef som insett att man måste tänka själv. "Bestämmelser är till för att följas av idioter och som vägledning för oss andra", sade han. 


Härmed kan Bohusläningen införa mig i kretsen av kommunala direktörer som har en elitistisk demokratisyn och utgör ett hot mot samhället. "Ridå", skriver Bohusläningen. För vem?

29. sep, 2013