Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ryssland militära prioriteringar är österut. Asien är fokus för Rysslands militära upprustning, hävdar Cecilia Widegren, moderaternas säkerhetspolitiska talesperson, känd för sina framgångar som företrädare för västra götalandsregionen.

I förra veckan genomförde Ryssland en militär övning i östersjöområdet. 22 500 soldater och sjöman skulle delta i övningen, hade Ryssland anmält. I verkligheten omfattade övningen 70 000 man.

"Vi övar ju också själva i Östersjön.", avfärdar försvarsministern (M) den ryska övningen. Finansministerns prioriteringar? Självklart inte.

Försvarsministern, kapten i amfibiekåren, har givetvis gjort en professionell och självständig analys.

4. okt, 2013