Energidirektörens emeritus tankeförsök

Obetald TV-licens är så nära högförräderi man kan komma, enligt Sveriges Television (finansierad av, just det, tv-licenser). Statstelevisionen gör stor sak av att statsministern inte betalat tv-licens i sin tjänstebostad Sagerska huset, där han måste bo.


Regeringskansliet hävdar att den licens man betalar omfattar samtliga regeringskansliets lokaler, inklusive Sagerska huset. Radiotjänst i Kiruna gör sak av en annan tolkning, statstelevisionen hänger på och nu väntar vi på pudlar och retroaktiva licensbetalningar från Fredrik Reinfeldt och Göran Persson, vilka bägge betalat förmånsvärdet för bostadsplikten, inklusive förmånen att se statstelevisionens program.


I jämförelse framstår ju arbetslösheten, marginalskatterna, arbetsrätten och säkerhetspolitiken närmast som bagateller.

10. okt, 2013