Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Arga doktorn" i Sveriges Television rapporterar om Lennart, som under 30 års tid utsatts för feldiagnos, förödmjukelser och misslyckade operationer på Sahlgrenska efter en hjärntumör.


Sahlgrenska och västra götalandsregionen vägrar medge misstag och vägrar Lennart operation i Stockholm, där specialister kan hjälpa honom. Först sedan arga doktorn drivit frågan i tv och synliggjort regionens arrogans, nonchalans och brist på empati, får Lennart den hjälp han behöver.


Påståendet från västra götalands regionpolitiker att det är bättre med Vänersborg än Stockholm är inte helt övertygande.

11. okt, 2013