Energidirektörens emeritus tankeförsök

Beröringsångesten i Nato-frågan är påtaglig. Trots att både moderaterna och folkpartiet tagit ställning och säger sig vara för ett svenskt Nato-medlemskap görs ingenting.

 
Socialdemokratin ansluter sig till alliansfrihetsnostalgin sammtidigt som försvarsberedningen konstaterat att hot mot freden avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder och Sverige avgivit en solidaritetsförklaring.


Få länder, om ens något, i Europa torde klara av att försvara sig på egen hand. Därför har Nato en viktig roll även sedan det kalla kriget upphört. Från Kungliga Krigsvetenskapsakademien varnas för att Sverige riskerar att uppfattas som ett militärt vakuum. Det börjar bli hög tid för de politiska partierna att ta sitt ansvar även när det gäller landets säkerhet.

15. okt, 2013