Energidirektörens emeritus tankeförsök

I det pågående drevet mot Rambo, som avskedat en mellanchef för oegentligheter och överlämnat den utredning, som ett externt säkerhetsföretag utfört, till polisen, kritiserar Bohusläningen Rambos styrelse för den så kallade fallskärm som Rambos vd har. 18 månadslöner om styrelsen säger upp vd är nog tämligen vanliga vd-villkor på svensk arbetsmarknad.

Ibland undrar man över om medierna har någon kunskap om lagen om anställningsskydd och de regler som gäller i arbetslivet. En medarbetare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist omfattas av trygghetsregler och får, beroende på ålder och anställningstid, från tre månadslöner och uppåt. Att säga upp en medarbetare som inte klarar arbetsuppgifterna kan i en uppgörelse med facken kosta mellan tolv och 24 månadslöner, ibland mer.

En vd omfattas inte, och ska inte omfattas, av anställningsskydd och kan få gå från jobbet på direkten utan att styrelsen behöver motivera beslutet. Menar Bohusläningen att vd-ar skall ställas på gatan utan försörjning? Varför inte i så fall i rättvisans namn hävda att det bör gälla alla anställda?

23. okt, 2013