Energidirektörens emeritus tankeförsök

Finansminister Anders Borg (M) har klippt av hästsvansen."Detta är det lilla pip som kan markera, om inte världens så åtminstone de nya Moderaternas undergång", skriver Göran Greider i Dagens Industri.


Finansministern passar på att ge kommuner som höjer skatten en rejäl känga. "De har antingen inte skött sin ekonomi eller så har de strukturproblem", säger han. Förbättra verksamheten utan att höja kostnaderna för medborgarna, uppmanar finansministern. I sista hand kan dock befolkningsminskning, hög arbetslöshet och andra sociala problem rättfärdiga skattehöjning, enligt finansministern.


Uddevalla höjer kommunalskatten. Misskött ekonomi eller strukturproblem?

5. nov, 2013