Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den olympiska rörelsens girighet kan inte annat än uppskattas. Genom att sälja rättigheterna till tv-sändningarna från vinter-os till högstbjudande befrias vi från OS-terrorn i public-servicekanalerna.


Med lite tur kan vi slippa OS- och annan idrottshysteri efterhand som de stora idrottsevenemangen blir så dyra att allt färre kan se dem.


Tack IOK och Viasat!

7. nov, 2013