Energidirektörens emeritus tankeförsök

Styrelseledamöter i kommunala bolag som också är kunder i bolaget? Skumt? Korruption? Ja, enligt Bohusläningen, som dock inte förklarat hur styrelseledamöter i Uddevalla Energi ska bete sig för att undvika att använda elnätet.


Den för turismfrågor i Uddevalla ansvarige politikern deltar i en turismmässa i Dubai efter beslut i kommunledningen. Skumt? Korruption? Ja, enligt Bohusläningen och den kommunledning, som beslutat om resan.

Politik är uppenbarligen det omöjigas konst.

24. nov, 2013