Energidirektörens emeritus tankeförsök

Samarbete med andra demokratier är av avgörande betydelse för Sveriges säkerhet. Hot mot svensk trupp utomlands, planer på terrorattacker i Sverige eller säkerhetsläget i länder dit vi planerar att sända svenska förband, är exempel på situationer då kvalificerad underrättelsetjänst krävs.

 
Samarbete med andra demokratier kan knappast beskrivas som en sensationell konspiration av någon annan än den svenska statstelevisionen.


Det skandalösa i sammanhanget är, vilket PM Nilsson i Dagens Industri riktigt påpekar, är att en medarbetare som Snowden, långt ner i kedjan, haft tillgång till känslig information. Snowden vistas nu i Ryssland. Hur naiv får den svenska statstelevisionen vara? 

8. dec, 2013