Energidirektörens emeritus tankeförsök

Nyttiga idioter kallade Lenin dem. Personer som gick kommunismens ärenden utan att själva inse det. Lättfångade skickebud för sovjetiska intressen. Otaliga exempel finns.


Den svenska så kallade fredsrörelsen engagerade sig under det kalla kriget för Norden som en kärnvapenfri zon. Det lät ju bra.Det enda land i området som hade kärnvapen var Sovjetunionen. Måltavlan var Danmarks och Norges Nato-anslutning.


Den "antimilitaristiska aktionsgruppen" Ofog har röjt den försvarspolitiske bloggaren Wisemans Wisdoms identitet. En major vid F 21 i Luleå har under ett antal år stått för den försvarsdebatt som lyst med sin frånvaro i de traditionella medierna. En saklig och för försvarspolitiker och höga officerare besvärande debatt.


Nu har Ofog verkligen ställt till det. I stället för att diskutera sakfrågor ger man sig på budbäraren i hopp om att tysta debatten. Genom att hänga ut en rakryggad officer långt från högkvarterets korridorer försöker Ofog skrämma kritiker av en ansvarslös försvarspolitik. Och de traditionella medierna hänger på.

22. dec, 2013