Energidirektörens emeritus tankeförsök

Skolinspektionen stänger en skola för barn med särskilda behov. Inte beroende på uppdagade brister. Tvärtom, inga klagomål finns, barnen far väl och föräldrarna är nöjda. Nu ställer skolinspektionen 13 barn utan kvalificerat stöd på grund av att skolan inte uppfattat att den förväntats fylla i en ny blankett, vilket skolinspektionen inte ansett sig behöva upplysa om.


Tidigast i januari 2015 kan skolan öppnas. Då har skolinspektionen handlagt saken i enlighet med regelverket om ärendenas behöriga beredande. "Vi har ju våra bestämmelser", meddelar skolinspektionens tjänstemän, oberörda av barnens situation.


"Bestämmelser är till för att följas av idioter och som vägledning för oss andra", påpekade en chef som jag hade i det militära när det absurda höll på att ta överhanden. Hur rätt hade han inte.

30. dec, 2013