Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det finns knappast längre någon anledning att bli förvånad över att resultaten i den svenska skolan är bland de sämsta i den industrialiserade världen. Desperata föräldrar, som inte fått skolledningar att vidta åtgärder mot oordning och kaos i klassrummen, låter dokumentera eländet och lägga ut det på nätet till allmän betraktelse.


Skolledningens åtgärd? Införa ordning och reda så att undervisning kan bedrivas? Naturligtvis inte. Skolledningen polisanmäler den förälder som offentliggjort skolledningens totala oduglighet!

 
Lärarfacken jämför med andra yrkesgrupper och kräver höjda löner utan att blanda in prestation. För en utomstående betraktare förefaller det som om lärarna redan har marknadsmässig lön eller kanske till och med är överbetalda.

6. jan, 2014