Energidirektörens emeritus tankeförsök

Förmågan inom samtliga delar av försvarsmakten är sämre nu än under regeringen Perssons sista år, visar en underökning som Svenska Dagbladet gjort. Försvarsministerns (M) påstående att vi har en bättre försvarsförmåga nu än 2006 är antingen lögn eller okunnighet.


"Vi kan inte bemanna systemen och en pressad ekonomi gör att systemen inte övas fullt ut", säger en säkerhetspolitisk expert vid försvarshögskolan.


Idag inleds den årliga försvarskonferensen i Sälen. Statsministern (M), som betraktar försvaret som ett sär- och inte nationellt intresse, har nu möjligheten att visa att han tagit intryck av verkligheten. Men det är naturligtvis att hoppas på för mycket.

12. jan, 2014