Energidirektörens emeritus tankeförsök

Inom loppet av några månader har moderaterna i Uddevalla i tur och ordning konstaterat att det behövs en särskild beredning för att ta fram ett förslag till rättvisare anläggnings- och föreningsstöd, tillsammans med socialdemokraterna konstatera att rådande ordning är rättvis och därför lägga ner beredningen för att därefter tillsätta en extern utredning om rättvisare anläggnings- och föreningsstöd.


Uddevallas moderater lever upp till devisen att politik är det möjligas konst. Det är möjligt att ändra sig tre gånger, bryta mot ingångna överenskommelser inom Alliansen och göra upp med socialdemokraterna och ändå förväntas vara en trovärdig samarbetspartner. 

18. jan, 2014