Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kriskommissioner är i ropet. Den svenska skolan får underkänt, järnvägen har spårat ur och försvaret gett upp. Vad krävs för att komma till rätta med eländet?

Mera resurser är ryggmärgsropen men det verkar inte vara hela lösningen. 

Den svenska skolan, tredje sämst i Pisaundersökningen, får mer resurser, har högre lärartäthet och inte större klasser än de tio bästa länderna i undersökningen. 

Tidskriften Fokus konstaterar i sitt senaste nummer att ökade anslag till järnvägsunderhåll försvinner någonstans i Trafikverket, som blivit så stort att kontroll och styrning saknas.

Försvaret har kastats in i ett personalförsöjningssystem, vars kostnader skenar och knäcker ekonomin.


Skulle verkligen endast mer pengar lösa problemen?

19. jan, 2014