Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det var kanske inte bättre förr. Längtansfyllda tillbakablickar på tiderna före friskolor och valfrihet har blivit vänsterns mantra. Svenska Dagbladets politiska redaktör Tove Lifvendal har en intressant analys av utvecklingen.


Tage Erlander, statsminister 1946 - 1969, skrev 1962 "Valfrihetens samhälle". I den kan man läsa "I ett rikare samhälle, där standarden stiger och många av de grundläggande frihetsproblemen är lösta, kan man öka ambitionsgraden och ställa upp djärvare mål för politiken. Där kan man medvetet inrikta samhällets åtgärder på sådant sätt, att de vidgar den enskildes frihetssfär, anpassa insatserna efter de enskilda människornas särskilda förutsättningar och därmed öka deras möjligheter att välja hur de vill forma sin tillvaro.".


Något att tänka på för dagens socialdemokrater när det ställs krav på begränsningar i individernas valfrihet och återgång till offentliga utförarmonopol.

26. jan, 2014