Energidirektörens emeritus tankeförsök

Dåvarande vice statsministern Ingvar Carlsson (S) tillsatte 1985 den så kallade Maktutredningen. 1990 lämnades betänkandet "Demokrati och makt i Sverige" (SOU 1990:44). Där kan man läsa följande.


"Den offentliga sektorn är till stora delar uppbyggd enligt de standardiserade enhetslösningarnas princip. Medborgarundersökningen visar att många som kommer i kontakt med den offentliga sektorn känner tyst vanmakt. Områden som skola och sjukvård kännetecknas av brist på valalternativ."


Är det återgång till detta tillstånd som är vänsterns våta dröm?

26. jan, 2014