Energidirektörens emeritus tankeförsök

Oförskämt. Något annat kan man inte kalla styrelseordförandens i Renova debattinlägg i Göteborgsposten i går.


Förre verkställande direktören hade suttit så länge på sin post att det lett till en osund kultur, hävdar hon. Styrelsen, vars ordförande hon varit sedan 2011, har naturligtvis inget ansvar.


För att förekomma väntad revisionskritik över styrelsens förvaltning går styrelseordföranden ut i Göteborgsposten och tar heder och är av en vd, som är respekterad för sin insats i företaget och i branschen. Själv har hon inget ansvar.


Pinsamt. Ynkligt. Ännu en politiker utan ryggrad. Är det någon som är förvånad över att politikerföraktet breder ut sig?

31. jan, 2014