Energidirektörens emeritus tankeförsök

Villaägarna, en måttligt seriös intresseorganisation, har listat "samtliga" Sveriges elnätsföretag. Enligt Villaägarna är Fortum sämst och kommunala Lidköping bäst. Uddevalla finns inte med, men skulle hamna på den "bättre" (billigare) halvan.


Jämförelserna haltar, som vanligt. Väsentligt skilda förutsättningar, som till exempel extrem landsbygdsdistribution med långa avstånd och få kunder, likställs med enbart stadsdistribution.


Vad värre är att Energimarknadsinspektionens generaldirektör, som nyligen gått rejält på pumpen när myndigheten försökt stifta egen lag och förvaltningsrätten sagt ifrån, antyder behov av lagändring för att komma till rätta med att myndigheten har fel.

 
Utöver alla andra kriser i samhället ser vi nu även ämbetsmannakulturens förfall.

31. jan, 2014