Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vildsinta utfall mot privat äldreomsorg gör Daniel Suhonen på Aftonbladets kultursida, där han liknar boende på privata alternativ med det sovjetiska dödslägret Kolyma i Gulagarkipelagen.


Visst finns det brister och visserligen är det valår, men det finns väl gränser för vad man kan tillåta sig i debatten? I Socialstyrelsens undersökning 2013 om de äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden kan man läsa följande. "Resultaten visar att de allra flesta äldre sammantaget är nöjda med sin vård och omsorg och att andelen nöjda har ökat under det senaste året. I år svarade fler att de är mycket nöjda, inte bara ganska nöjda."


Inte ens en femtedel av äldreomsorgen drivs privat. De två största, som oftast förekommer i undersökningar, har mer nöjda brukare än riksgenomsnittets.

 
Suhonens intellektuella haveri på Aftonbladets kultursida, vars redaktör för övrigt pikant nog berömmer sig över att vara kommunist (Lenin-varianten), är en uppvisning i monumental omdömeslöshet och okunnighet om både Gulag och svensk äldreomsorg.

2. feb, 2014