Energidirektörens emeritus tankeförsök

Lärarnas riksförbunds ordförande i Uddevalla kritiserar kommunen för att skolan är underbudgeterad, trots att den fått ökade resurser. Den allvarligaste kritiken är dock att rektorerna "skräms till en överdriven budgetdisciplin".


Den svenska skolan, tredje sämst i Pisaundersökningen, får mer resurser, har högre lärartäthet och inte större klasser än de tio bästa länderna i undersökningen.


Skolan måste förstatligas, hävdar lokalordföranden. Det kan finnas skäl till det, men att den vägen undgå kravet på budgetdisciplin kan knappast vara ett av dem.

5. feb, 2014