Energidirektörens emeritus tankeförsök

En handbollsklubb i Uddevalla kommunaliseras, byter namn till Kommunkultur och leds av ett till fot- och handbollskommunalråd befordrat fotbollskommunalråd.


Se där den kreativa förlängningen av Uddevalla kommuns generösa inställning till att pynta in skattemedel till misskötta idrottsföreningar i behov av andras pengar.

19. feb, 2014