Energidirektörens emeritus tankeförsök

Som ett led i Uddevalla kommuns satsning på att utveckla centrum har miljö- och stadsbyggnadsnämnden sagt nej till att den enda fiskhandlaren i centrum får fortsätta driva den fiskvagn som funnits i snart tio år.

 
Det finns ju bestämmelser, konstaterar nämnden. Vill man ha färsk fisk kan man ju ta bilen ut till Torps köpcentrum.

24. feb, 2014