Energidirektörens emeritus tankeförsök

Moderaternas stökiga inre liv kommenteras av Bohusläningen med exempel från Orust, Strömstad och Uddevalla.


Även jag får en slång av sleven. Bohusläningen anser att jag "...Facebookar högljutt med hårda omdömen om kommunens politiker särskilt dem som har M eller S på sin partibeteckning." och ställer frågan om en "hög tjänsteman i det allmännas tjänst" verkligen ska recensera sina folkvalda uppdragsgivare.


Frågan är relevant. Rätt eller fel tål att diskutera. Beskrivningen "högljutt" och "hårda omdömen" känns dock lite främmande. Jag vinnlägger mig om ett korrekt och hövligt språkbruk, men det uppfattas tydligen inte så. Kan det vara ironi som avses? 

27. feb, 2014