Energidirektörens emeritus tankeförsök

Utvecklingen på Krim blir allt värre. Ryssland gör klart för omvärlden att det anser sig ha rätt att ingripa var helst en rysk minoritet finns. En uppfattning som ger anledning till oro på flera håll, bland annat i Estland.


Nu förväntar vi oss att försvarsminister Enström (M), efter att ha frågat finansministern, drar några slutsatser om konsekvenser för svensk säkerhets- och försvarspolitik. Kan hon även nu hävda att situationen är normal och inte föranleder några åtgärder? Förmodligen, allt annat skulle förvåna.

2. mar, 2014