Energidirektörens emeritus tankeförsök

Utvärdera NU-sjukvården med utgångspunkt från patienternas behov, föreslogs år 2010 i en motion i regionfullmäktige i Västra Götaland. Motionen försvann, rapporterar Bohusläningen. Nu har den hittats, tillsammans med förklaringen till försvinnandet.


"Den har legat i politisk beredning", förklarar hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande. Avslag genom fördröjning kallas metoden i andra sammanhang. Sjukvårdsdirektören är mer rättfram. Lägg er inte i, säger hon i ett uttalande, lätt förklätt till att NU-sjukvården behöver arbetsro.

6. mar, 2014