Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kungstorget i Uddevalla, stadens centrum och den plats där bohusläningarna rest en staty över Carl X Gustaf och Erik Dahlberg i tacksamhet (?) över att de blivit svenska, skall bli vackrare. Kommunfullmäktige har beslutat anslå tolv miljoner kronor till konstnärlig utsmyckning.


Naturligtvis blir det politisk strid och naturligtvis blandas investeringar och driftkostnader friskt. Den (S)-märkta oppositionen anklagar majoriteten för att prioritera gatstenar framför omsorgen om de gamla. Tolv miljoner för åtgärder som varar i minst 30 år blir 400 000 kronor per år, vilka skulle kunna öka budgeten för äldreomsorgen med 0,06 procent, givetvis en betydande förstärkning.


Är det genom att klä oss i säck och aska som vi visar att vi menar allvar med att satsa på centrum?

13. mar, 2014