Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sydnytt i Svt1 toppar med nyheten att polismyndigheterna i Skåne, Halland och Blekinge tänker samarbeta supervalåret 2014.


Det förefaller som att utredningen om att slå samman Sveriges polismyndigheter till en enda är något intressant på spåren.

28. mar, 2014